Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
Platnosť na území
Schengenského priestoru
Uzavretie online
počas chvíľky
Široké uplatnenie
Zaistíme vám najlepšiu
lekársku starostlivosť

Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre neodkladnú starostlivosť od AXA Assistance. Poistenie spĺňa legislatívne  podmienky pre udelenie víz a je  akceptované cudzineckou políciou. Poistenie spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.   

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
 

Hradené náklady

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.

Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Z poistenia sú hradené náklady na:

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu v nemocnici
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného

Rozsah poistenia

Poistenie kryje študijný, turistický i pracovný pobyt.
Podrobný popis asistenčných služieb vrátane limitov poistného plnenia nájdete v poistných podmienkach.