Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre komplexnú alebo neodkladnú starostlivosť od AXA.
Zdravotné poistenie cudzincov je určené cudzím štatnym príslušníkom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky a  nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia. 

Poistenie spĺňa legislatívne  podmienky  Zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska z rôznych dôvodov - krátkodobo (vízum) alebo dlhodobo (prechodný pobyt),  je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy a akceptované cudzineckou políciou.
Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
Môžete si vybrať z 2 základných variantov Komplexná starostlivosť a Neodkladná starostlivosť.

Komplexná starostlivosť

Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.
Môžete si vybrať z varianty STANDARD alebo  MATKA.

Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná starostlivosť

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.

Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Materiály na prevzatie