Produkty pre vás

Cestovné poistenie

Keď sa v zahraničí niečo stane, chcete sa obrátiť na niekoho spoľahlivého. A práve na to je tu naša profesionálna asistenčná služba, ktorá sa o vás postará. K dispozícii vám budeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni a vďaka širokej sieti pobočiek vám pomôžeme kdekoľvek na svete.
Základnou súčasťou cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných výdavkov, ktoré chránia pred nečakanými výdavkami za liečbu v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré vyžadujú neodkladné liečenie v zahraničí s možnosťou krytia až 20 000 000 €

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti

Zdravotné poistenie cudzincov je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia. Poistenie spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.   
 

Poistenie autoasistencie

Ak cestujete autom po Slovenskej republike a Európepoistenie autoassistance vám poskytne pomoc v prípade udalostí, ktoré nastanú počas vašej cesty.
Sme pripravení pomôcť s poruchou vozidla, v prípade nehody, krádeže vozidla, poškodenie pneumatík alebo nedostatok paliva. 
Už sa nemusíte starať o hľadanie najbližšieho autoservisu, komunikáciu s mechanikom alebo platenie vysokých nákladov na odťah.