Úvodná stránka > Hlásenie udalosti

Hlásenie udalosti

Čo robiť v prípade, keď sa vám v zahraničí niečo stalo? Zavolajte našu asistenčnú službu, ktorá je tu pre vás 24 hodín denne. Vyhľadá nemocnicu, vyrieši preplatenie účtov alebo pomôže pri jazykovej bariére. A nielen to.

 • V prípade potreby urgentnej pomoci v zahraničí volajte našu asistenčnú službu  +421 220 664 229.
  • vyhľadáme vám zdravotnícke zariadenie
  • postaráme sa o úhradu faktúr za ošetrenie
  • pomôžeme vám s jazykovou bariérou
  • poradíme vám ako vyriešiť vzniknutú situáciu
 • Pokiaľ si prajete preplatiť vzniknuté náklady, zašlete na e-mail claims.travel@axa-assistance.cz:​
  • formulár oznámenia škodnej udalosti (stiahnete nižšie)
  • kópie faktúr za lieky a ošetrenia (originály si uchovajte)
  • kópie lekárskych správ
  • všetky ďalšie súvisiace podklady 

Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných výdavkov, batožiny, zodpovednosti za škodu
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storno cesty, nevyužitej dovolenky, omeškania letu
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia úrazu pri cestách do zahraničia

 

 
Ako dlho trvá vybavenie vášho prípadu

Legislatíva Slovenskej republiky nám stanovuje lehotu 90 dní na vybavenie. Všetko sa ale snažíme vybaviť do 5 dní od doručenia všetkých potrebných podkladov.

Pokiaľ sme boli nútení vašu udalosť zamietnuť, môžete požiadať o preskúmanie

V prípade, že nesúhlasíte s naším stanoviskom k udalosti, môžete zažiadať o jej preskúmanie.


Ako o preskúmanie zažiadať

 1. Kontaktujte nás e-mailom na claims.travel@axa-assistance.cz alebo nám zašlite dopis na korešpondenčnou adresu AXA Assistance, Zámocká 30, 811 07 Bratislava.
 2. Ku svojej žiadosti priložte tieto tyto nnevyhnutné náležitosti:  

Dokumenty (posudky, lekárske správy, protokoly), ktoré vnesú do prípadu nové skutočnosti a fakty (bez týchto dokumentov nebude možné udalosť znovu posúdiť).

Referenčné číslo udalosti (uveďte do predmetu e-mailu či dopisu).

Podrobný popis, s čím konkrétne nesúhlasíte a aké skutočnosti žiadate preskúmať.

 

Koľko času nám prešetrenie zaberie

Na preskúmanie udalosti nám zákon stanovuje lehotu 30 dní. Snažíme sa ale všetko prešetriť čo najrýchlejšie. Požiadame vás o vyčkanie na kontakt z našej strany.