Hlásenie udalosti

K nahlásenie škodovej udalosti využite náš systém Saxana:

Chcem využiť asistenčné služby v zahraničí
Chcem nahlásiť škodovú udalosť
Kontakt asistenčnej služby
Prevoz do nemocnice
Prvotriedne ošetrenie
Návrat domov
Odoslanie dokumentov
Vybavenie papierov
Preplatenie nákladov

Čo robiť v prípade, keď sa vám v zahraničí niečo stalo? Zavolajte našu asistenčnú službu, ktorá je tu pre vás 24 hodín denne.

V prípade potreby urgentnej pomoci v zahraničí volajte našu asistenčnú službu  +421 220 664 229.

 • vyhľadáme vám zdravotnícke zariadenie
 • postaráme sa o úhradu faktúr za ošetrenie
 • pomôžeme vám s jazykovou bariérou
 • poradíme vám ako vyriešiť vzniknutú situáciu

Pokiaľ si prajete preplatiť vzniknuté náklady, zašlete na e-mail claims.travel@axa-assistance.cz:
 

Pre preplatenie nákladov, nám cez
e-mail pošlite:

Pokiaľ si prajete preplatiť vzniknuté náklady, zašlete na e-mail claims.travel@axa-assistance.cz:

Pre preplatenie nákladov, nám e-mailom pošlite:

Čo robiť v prípade, keď sa vám v zahraničí niečo stalo? Zavolajte našu asistenčnú službu, ktorá je tu pre vás 24 hodín denne.

V prípade potreby urgentnej pomoci v zahraničí volajte našu asistenčnú službu  +421 220 664 229.

 • vyhľadáme vám zdravotnícke zariadenie
 • postaráme sa o úhradu faktúr za ošetrenie
 • pomôžeme vám s jazykovou bariérou
 • poradíme vám ako vyriešiť vzniknutú situáciu

Hlásenie udalosti – vybavenie prípadu

Ako dlho trvá vybavenie vášho prípadu
Legislatíva Slovenskej republiky nám stanovuje lehotu 30 dní na vybavenie. Všetko sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase.

Pokiaľ sme boli nútení vašu udalosť zamietnuť, môžete požiadať o preskúmanie
V prípade, že nesúhlasíte s naším stanoviskom k udalosti, môžete zažiadať o jej preskúmanie.
Ako o preskúmanie zažiadať
Kontaktujte nás e-mailom na claims.travel@axa-assistance.cz alebo nám zašlite list na korešpondenčnú adresu AXA Assistance, Zámocká 30, 811 07 Bratislava.

Ku svojej žiadosti priložte tieto tyto nevyhnutné náležitosti:  
 • Dokumenty (posudky, lekárske správy, protokoly), ktoré vnesú do prípadu nové skutočnosti a fakty (bez týchto dokumentov nebude možné udalosť znovu posúdiť).
 • Referenčné číslo udalosti (uveďte do predmetu e-mailu či listu).
 • Podrobný popis, s čím konkrétne nesúhlasíte a aké skutočnosti žiadate preskúmať.

Koľko času nám prešetrenie zaberie?
Na preskúmanie udalosti nám zákon stanovuje lehotu 30 dní. Snažíme sa ale všetko prešetriť čo najrýchlejšie. Požiadame vás o vyčkanie na kontakt z našej strany.