GDPR

Ochrana osobných údajov

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Radi by sme Vás uistili, že v skupine AXA dodržujeme prísne pravidlá stanovujúce, ktorí zamestnanci majú k Vašim osobným údajom prístup a ktoré osobné údaje je možné spracovávať.

Na týchto stránkach nájdete informácie o tom, ako osobné údaje spracovávame, čo treba urobiť, aby ste, ako subjekty údajov, uplatnili svoje práva voči nám a výsledky posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov. 
 

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete šablónu žiadostí, ktorá slúži na uplatnenie Vašich práv, ktoré Vám zaisťuje platná legislatíva na ochranu osobných údajov. 

Vašu žiadosť sme schopní spracovať, iba ak sme si istí, že komunikujeme so správnym subjektom údajov alebo jeho splnomocneným zástupcom.

Vyplnený formulár, prosím, pošlite elektronicky na adresu: ochranaudajov@axa-assistance.sk

Vaša žiadosť bude spracovaná v maximálnej lehote 30 dní. Táto lehota začína plynúť dátumom prijatia Vašej žiadosti.

Neváhajte nás kontaktovať, pokiaľ potrebujete ďalšiu pomoc v tejto veci.

 GDPR Žiadosť týkajúca sa osobných údajov

Záväzné korporátne pravidlá AXA Partners
 


✉️ Chcete sa odhlásiť z odberu newslettera AXA - kliknite tu.

 

Informačné memorandá

Na tejto stránke nájdete najmä podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre Vás môžu byť v spojení so spracovaním Vašich osobných údajov dôležité.

V závislosti od toho, v akom vzťahu voči našej spoločnosti ste (napr.: poistený, dodávateľ, zamestnanec a i.), sú pre vás relevantné odlišné účely spracovania Vašich osobných údajov. Pre Vaše riadne a zákonné informovanie si, prosím, vyberte príslušný dokument, ktorý najlepšie zodpovedá Vášmu statusu subjektu údajov.
Pokiaľ si nie ste istý(-á), ktorý dokument najlepšie zodpovedá Vášmu vzťahu s nami, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov pri uzavretí poistenia
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marktetingovým súhlasom
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s prešetrovaním poistnej udalosti

 

DPIA

Na tejto stránke budeme postupne publikovať výsledky posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Radi by sme Vás uistili, že v skupine AXA dodržujeme prísne pravidlá stanovujúce, ktorí zamestnanci majú k Vašim osobným údajom prístup a ktoré osobné údaje je možné spracovávať.

Na týchto stránkach nájdete informácie o tom, ako osobné údaje spracovávame, čo treba urobiť, aby ste, ako subjekty údajov, uplatnili svoje práva voči nám a výsledky posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov. 
 

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete šablónu žiadostí, ktorá slúži na uplatnenie Vašich práv, ktoré Vám zaisťuje platná legislatíva na ochranu osobných údajov. 

Vašu žiadosť sme schopní spracovať, iba ak sme si istí, že komunikujeme so správnym subjektom údajov alebo jeho splnomocneným zástupcom.

Vyplnený formulár, prosím, pošlite elektronicky na adresu: ochranaudajov@axa-assistance.sk

Vaša žiadosť bude spracovaná v maximálnej lehote 30 dní. Táto lehota začína plynúť dátumom prijatia Vašej žiadosti.

Neváhajte nás kontaktovať, pokiaľ potrebujete ďalšiu pomoc v tejto veci.

 GDPR Žiadosť týkajúca sa osobných údajov

✉️ Chcete sa odhlásiť z odberu newslettera AXA - kliknite tu.

Informačné memorandá

Na tejto stránke nájdete najmä podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre Vás môžu byť v spojení so spracovaním Vašich osobných údajov dôležité.

V závislosti od toho, v akom vzťahu voči našej spoločnosti ste (napr.: poistený, dodávateľ, zamestnanec a i.), sú pre vás relevantné odlišné účely spracovania Vašich osobných údajov. Pre Vaše riadne a zákonné informovanie si, prosím, vyberte príslušný dokument, ktorý najlepšie zodpovedá Vášmu statusu subjektu údajov.
Pokiaľ si nie ste istý(-á), ktorý dokument najlepšie zodpovedá Vášmu vzťahu s nami, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára.

 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov pri uzavretí poistenia
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marktetingovým súhlasom
 Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s prešetrovaním poistnej udalosti
 

DPIA

Na tejto stránke budeme postupne publikovať výsledky posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov.