Otázky a odpovede
Cestovne poistenie
Zahŕňa zóna Európa i celé Rusko? Je možné tento údaj uviesť do zmluvy ako potvrdenie o poistení?
Zóna Európa zahŕňa celé územie Ruska (európsku i ázijskú časť). Tento údaj do zmluvy, bohužiaľ, uviesť nemôžeme. Na vyžiadanie vám však radi pripravíme potvrdenie o poistení zvlášť, a to v českom alebo anglickom jazyku.
Platí cestovné poistenie i na území Európy či Egypta?
Áno, zóna Európa zahŕňa Európu, a ďalej tiež Izrael, Gruzínsko, Turecko, Tunisko, Kanárske ostrovy a Egypt.
Zahŕňa cestovné poistenie i zásah horskej služby a prepravu vrtuľníkom?
Pokiaľ je ohrozené zdravie alebo život poisteného, pokrýva cestovné poistenie i záchranné a vyslobodzovacie práce a nevyhnutnú prepravu vrtuľníkom na ošetrenie.
Je cestovné poistenie účinné už v deň uzavretia?
Variant krátkodobého cestovného poistenia môže byť účinný už 4 hodiny po uzavretí. Je však nevyhnutné, aby do 4 hodín od uzavretia bola uskutočnená samotná platba (zadanie neodvolateľného bankového príkazu).
Čím sa rozumie zaplatenie zmluvy pri metóde platby bankovým prevodom?
Zaplatením poistného sa rozumie zadanie neodvolateľného bankového príkazu.
Kedy a akou cestou dostanem doklady k cestovnému poisteniu?
Poistnú zmluvu a asistenčnú kartu zasielame spolu so všeobecnými poistnými podmienkami e-mailom ihneď po uzavretí.
Pokrýva poistenie i tehotenstvo?
Cestovné poistenie kryje komplikácie v tehotenstve do 26. týždňa vrátane. Komplikácie v neskoršom týždni alebo pri rizikovom tehotenstve spadajú spolu s pôrodom do výluk z poistenia.
Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na územie Slovenskej republiky?
Nie, cestovné poistenie je možné uplatniť iba pri škodách vzniknutých mimo územia SR.
Pokrýva poistenie zodpovednosti i škodu, ku ktorej došlo pri práci?
Nie, poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa iba škodu spôsobenú v rámci bežného občianskeho života.
Vzťahuje sa poistenie batožiny i na leteckú prepravu?
Cestovné poistenie batožiny nepokrýva škody na batožine v čase, keď sú zverené dopravcovi.
Musím si na lyžovanie po vyznačených trasách uzatvárať pripoistenie rizikových športov?
Lyžovanie a snoubording po vyznačených trasách do výšky 3000 m. n. m. (okrem skokov) radíme medzi bežné športy, ktoré sú v cestovnom poistení automaticky zahrnuté.
Je možné u vás poistiť i lyžovanie mimo zjazdovky (tzv. freeride)?
Áno, tento šport je radený medzi rizikové a je možné ho v rámci cestovného poistenia do zahraničia pripoistiť.
Je možné si poistiť i potápanie v zahraničí?
Áno, naše cestovné poistenie pokrýva i potápanie v zahraničí. Je tu však dôležité, do akej hĺbky sa budete potápať. Potápanie rozdeľujeme do kategórií športov takto:
  • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, no iba za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu prevádzkovať danú aktivitu (bežný šport – zahrnuté v základnom variante cestovného poistenia);
  • potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom alebo bez inštruktora, no iba za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu prevádzkovať danú aktivitu (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
  • potápanie so žralokmi (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
  • jaskynné potápanie (nepoistiteľný šport);
  • potápanie pod ľadom (nepoistiteľný šport);
  • technické potápanie (nepoistiteľný šport).
Je možné si u vás pri cestovaní poistiť jachting?
Cestovné poistenie zahŕňa i jachting v zahraničí. Záleží však, o aký typ plavby ide. Jachting rozdeľujeme do kategórie športov takto:
  • jachting – okrem oceánskej plavby (rizikový šport – možnosť pripoistenia);
  • jachting – oceánska plavba (nepoistiteľný šport).
Vzťahuje sa zodpovednosť za spôsobenú škodu i na požičané vozidlo?
Nie, vypožičané veci spadajú do výluk z poistenia, rovnako ako vedenie a prevoz motorového vozidla.
Zdravotné poistenie cudzincov
Idem na Slovensko pracovať, vzťahuje sa zdravotné poistenie cudzincov i na pracovný pobyt?
Áno, oba typy zdravotného poistenia kryjú turistické, študijné i pracovné pobyty na území Slovenska.
Platí zdravotné poistenie cudzincov i na území Schengenského priestoru?
Oba typy poistenia platia na území Schengenského priestoru. Dĺžka jednotlivého pobytu mimo územia Slovenska však nesmie presiahnuť 30 dní.
Vzťahuje sa poistenie i na tehotenstvo a pôrod?
Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti pokrýva iba komplikácie do 18. týždňa vrátane. Komplikácie po 18. týždni tehotenstva, pôrod, komplikácie rizikového tehotenstva i šestonedelie nie sú v poistení zahrnuté.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov vo variante Štandard zahŕňa starostlivosť v tehotenstve po 3-mesačnej čakacej lehote odo dňa začiatku poistnej doby a pôrod po uplynutí 8-mesačnej čakacej lehoty odo dňa začiatku poistenia. Variant Matka zahŕňa starostlivosť v tehotenstve i pôrod bez čakacích lehôt, pričom je súčasťou i prípadná ďalšia popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca. Pokiaľ je Komplexné zdravotné poistenie uplatnené na území Schengenu mimo SR, platia preň rovnaké podmienky ako pri poistení Nutnej a neodkladnej starostlivosti.

Spĺňajú obe varianty zdravotného poistenia podmienky pre udelenie víza do SR?
Áno, naše zdravotné poistenie cudzincov spĺňa podmienky pre povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.
Aký je najvyšší limit poistného plnenia?
Celkový limit pri oboch typoch zdravotného poistenia je stanovený na 60 000 eur.
Ako mám postupovať pri škodovej udalosti?
Pred každou návštevou lekára odporúčame kontaktovať našu asistenčnú linku. Telefónny kontakt budete mať k dispozícii na asistenčnej kartičke, ktorú vám pošleme na e-mail po prijatí platby za poistenie. Naši operátori sa s vami v prípade vzniku škody dohodnú na ďalšom postupe.
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti nezasielame.
culture
WebChat