Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
Platnosť na území
Schengenského priestoru
Uzavretie online
počas chvíľky
Široké uplatnenie
Zaistíme vám najlepšiu
lekársku starostlivosť

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti je určené cudzincom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky maximálne 90 dní a žiadajú o krátkodobé vízum alebo zamýšľajú pobývať na území Slovenska dlhšie než 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt.

Poistenie je platné v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti na území celého Schengenského priestoru.

Z poistenia sú hradené náklady na:
Z poistenia sú hradené náklady na:
  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu v nemocnici
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného
Vaše otázky
Vaše otázky

Tel: +421 220 664 228
E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Máte otázku k našim produktom? Potrebujete pomoc pri uzatváraní poistenia? Volajte alebo píšte na našu zákaznícku podporu.

Materiály na prevzatie