Komplexná starostlivosť

Komplexná starostlivosť

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
Platnosť na území
Schengenského priestoru
Uzavretie online
počas chvíľky
Široké uplatnenie
Zaistíme vám najlepšiu
lekársku starostlivosť
Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.
Môžete si vybrať z varianty STANDARD, ktorá pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo  MATKA - tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom. Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia.
Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 
Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti kryje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie,
zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie. Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti.

Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetřenia apod.
Vaše otázky
Vaše otázky

Tel: +421 220 664 228
E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Máte otázku k našim produktom? Potrebujete pomoc pri uzatváraní poistenia? Volajte alebo píšte na našu zákaznícku podporu.

Nenašli ste svoj kontakt?
Pokiaľ ste nenašli kontakt, ktorý by zodpovedal vašim predstavám, použite kontaktný formulár.
 

Materiály na prevzatie