Komplexná starostlivosť

Komplexná starostlivosť

Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.
Platnosť na území
Schengenského priestoru
Uzavretie online
počas chvíľky
Široké uplatnenie
Zaistíme vám najlepšiu
lekársku starostlivosť
Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.
Môžete si vybrať z varianty STANDARD, ktorá pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo  MATKA - tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom. Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia.
Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 
Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti kryje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie,
zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie. Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti.

Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetřenia apod.
Vaše otázky
Vaše otázky

Tel: +421 220 664 228
E-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Máte otázku k našim produktom? Potrebujete pomoc pri uzatváraní poistenia? Volajte alebo píšte na našu zákaznícku podporu.

Nenašli ste svoj kontakt?
Pokiaľ ste nenašli kontakt, ktorý by zodpovedal vašim predstavám, použite kontaktný formulár.