Pre motoristov - Grécko


Gréci v roku 2019 prepracovali svoj trestný zákonník a dramaticky zvýšili sankcie. Za šoférovanie pod vplyvom drog alebo alkoholu, ale napríklad aj za šoférovanie pri fyzickom a psychickom vyčerpaní alebo zlom stave vozidla môžete byť potrestaní odňatím slobody až na 3 roky. Ak je vďaka tomu zranená osoba, tak je to až 10 rokov.
 • Počítajte aj po novom s pokutou 1 500 € za fajčenie za volantom. Pokiaľ bude vo vozidle navyše osoba mladšia ako 12 rokov alebo tehotná žena, pokuta sa môže vyšplhať až na 3 000 €. Vodičom je navyše odobratý vodičský preukaz. Nové protifajčiarske nariadenie navyše platí na všetkých cestujúcich, takže ak si zapálite ako spolujazdec, prídete o VP tiež!

 • O dopravných obmedzeniach v nízkoemisných ekologických zónach nižšie.

Pozor na:

 • V Grécku je, samozrejme, zakázané za jazdy používať mobilný telefón, ale pozor, to aj vtedy, ak ho používate pomocou slúchadiel handsfree.

 • Na kruhovom objazde má prednosť to auto, ktoré doň vchádza!

 • V Grécku je netypický systém parkovania. Preplnenosť svojich uličiek sa rieši zákazom parkovania podľa kalendárnych týždňov. Na značke zákaz parkovania je rímske číslo I alebo II. To znamená nepárny alebo párny týždeň, pre ktorý značka práve platí. Pokuty za odtiahnutia sú vysoké.

 • Na svetelnej križovatke nevyštartujte hneď na zelenú, ale sekundu počkajte. Gréci majú v obľube „prešmykovať“ ešte na oranžovú.

 • Ani vo veľkých mestách nie je príliš vo zvyku mať na všetkých križovatkách značky upravujúce prednosti v jazde (hlavné, vedľajšie cesty). Do križovatiek preto vchádzajte vždy so zvýšenou opatrnosťou.

 • Benzínové pumpy na menších cestách sú často otvorené len do 19.00. Možnosť dočerpania paliva býva celkovo limitovaná. Vo väčšine malých miest a dedín bývajú čerpacie stanice rodinnými podnikmi, v ktorých možno platiť iba v hotovosti. Často tiež majú v nedeľu zatvorené.

 • Miestni vodiči často ani napriek vysokým pokutám nedodržujú predpisy, turisti sa tak často stávajú účastníkmi dopravných nehôd. Sledujte okolie viac než obvykle a predvídajte vždy to horšie.

Nízkoemisné ekologické zóny

Momentálne sú zavedené v Aténach. Je to takzvaný Malý okruh a Veľký okruh. Atény malý okruh je len centrum mesta a ekologická zóna Atény veľký okruh je celá metropolitná oblasť. Každá zóna má úplne iné pravidlá, rôzne výnimky a zmeny na závislosti v čase. Závisí od toho, či má vozidlo ekologickú plaketu, akú spĺňa normu EURO, koľko sedí v aute ľudí atď. Zóna Atény veľký okruh je navyše aktivovaná podľa aktuálneho stavu počasia (emisií v ovzduší). Asi jediná šanca, ako sa v tom vyznať, je pomocou aplikácie. Na stiahnutie tu.
 

Parkovanie

Je zakázané parkovať:

 • do 5 metrov od križovatiek
 • do 15 metrov od železničných prejazdov
 • do 15 metrov od zastávky mestskej hromadnej prepravy
 • do 3 metrov od požiarneho hydrantu
 • do 5 metrov od značky STOP alebo semaforu.

V niektorých uliciach označuje špeciálne dopravné značenie tú stranu cesty, na ktorej smú byť vozidlá zaparkované.
 

Detské sedačky

Deti musia byť prepravované v zodpovedajúcom detskom zádržnom systéme do 11 rokov alebo výšky 135 cm. Deti od 12 rokov alebo vyššie než 135 cm môžu byť prepravované na bežných sedadlách s použitím bezpečnostných pásov. Umiestnenie detskej sedačky na sedadle vedľa vodiča je možné iba vtedy, keď je umiestnená proti smeru jazdy a predný airbag spolujazdca je deaktivovaný.
 

Pokuty

Pokiaľ je pokuta zaplatená do 10 dní od jej vydania, môžete získať zľavu až 50 %.
 

Ďalšie predpisy

Výstražný trojuholník je povinný pre všetky vozidlá. Lekárnička je povinná pre všetky vozidlá. Reflexné vesty nie sú v Grécku povinné. Všetky vozidlá registrované v Grécku alebo v zahraničí musia mať na palube hasiaci prístroj. Vozidlo pri poruche musí byť označené výstražným trojuholníkom 100 metrov za vozidlom. Použitie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách, ak sú nimi sedadlá vybavené. Pokiaľ je niekto zo zdravotných dôvodov oslobodený od používania bezpečnostných pásov, musí mať pri sebe lekárske potvrdenie s prekladom do gréčtiny.  Vodiči motocyklov a ich spolujazdci musia nosiť prilby, ale bezpečnostná prilba nie je povinná pre cestujúcich v postrannom vozíku. Jazdí sa vpravo. Nie je povinné celodenné svietenie. Min. hĺbka dezénu je 1,6 mm pri pneumatikách osobných vozidiel.
 

Alkohol

Je zakázané viesť motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok. Maximálna povolená hranica obsahu alkoholu v krvi je 0,5 ‰. Jej prekročenie sa trestá pokutou a ide o trestný čin.
Nulová tolerancia alkoholu v krvi sa vzťahuje na začínajúcich vodičov, ktorí vlastnia vodičský preukaz kratšie než 2 roky, na motocyklistov a vodičov úžitkových alebo obchodných vozidiel.
 

Zimná výbava

V Grécku nie sú povinné žiadne zvláštne predpisy týkajúce sa pneumatík s hrotmi. Snehové reťaze môžu byť použité, ak sú cesty pokryté snehom alebo ľadom, obvykle je to v období medzi novembrom a marcom. Maximálna povolená rýchlosť pre automobily so snežnými reťazami je 50 km/hod.

Dôležité telefónne čísla

Európske tiesňové volania: 112
Hasiči: 199/112
Polícia: 100/112
Záchranná služba: 166
Záchranná služba Atény: 112
 

Share this article: