Pripoistenie chronických ochorení pri cestách do zahraničia


AXA-chronicka-onemocneni.jpgDlhodobo liečené ochorenia vám môžu v cudzine spôsobiť veľa komplikácií – nielen po stránke zdravotnej, ale aj administratívnej. Pokiaľ sa s chronickým ochorením stretávate, pri cestách do zahraničia rozhodne myslite na pripoistenie, ktoré vám pomôže s pokrytím prípadných súvisiacich nákladov.

Chronické ochorenia predstavujú jedno z najväčších rizík, ktoré sa v cudzine môžu prejaviť. Pokiaľ vás sprevádzajú, je určite namieste pred cestou do zahraničia myslieť na poistnú ochranu. Komplikácie spojené s dlhodobou chorobou sú totiž nepríjemné samy o sebe, ale o to viac, pokiaľ vás stretnú v cudzej krajine.

Pripoistenie chronických ochorení od poisťovne AXA vás spoľahlivo ochráni pred nečakaným zhoršením stabilizovaného stavu. Prevezme za vás náklady na neodkladné ošetrenia a liečenie v zahraničí a kryje poistenie liečebných nákladov spojených so zhoršením chronického ochorenia. Stabilizované chronické ochorenia sú súčasťou základného cestovného poistenia.

AXA pripoistenie navyše zahŕňa úhradu akútnej a neodkladnej liečby, ktorá je v prípade zhoršenia vášho zdravotného stavu nevyhnutná na jeho stabilizovanie. Viac informácií nájdete tu.