Najlepšie európske univerzity v roku 2022Každý rok sú univerzity v Spojenom kráľovstve hodnotené ako jedny z najsilnejších a najpopulárnejších v Európe, ale aj na svete. Na základe „The Times Higher Education Impact Rankings“ je 5 najlepších inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Európe v roku 2021:

Oxfordská univerzita 

Oxfordská univerzita bola založená v 13. storočí a odvtedy sa rozrástla na jednu z najprestížnejších univerzít na svete. Ženy boli prvýkrát prijaté do tejto inštitúcie v roku 1878, no akademické tituly im boli udelené až v roku 1920. Oxfordská univerzita má najväčší knižničný systém vo Veľkej Británii s viac ako 11 miliónmi zväzkov. Existuje tiež mnoho múzeí a galérií, vrátane Ashmolean, ktoré je zároveň najstarším univerzitným múzeom vo Veľkej Británii a na svete. Nachádzajú sa tu významné zbierky umelcov ako Michelangelo, Turner a Picasso.


University of Cambridge 

University of Cambridge, založená v 13. storočí sa tiež nachádza v Spojenom kráľovstve. Je druhou najlepšou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania na kontinente. Medzi jeho najznámejších žiakov patria Isaac Newton, Charles Darwin a Albert Szent-Györgyi. Cambridge je najbohatšia univerzita v Európe a 6. najbohatšia na svete.


Imperial College London 

Tretia na zozname je Imperial College London, ktorá je jedinou univerzitou v Spojenom kráľovstve, ktorá sa výhradne zameriava na vedu. Má 4 fakulty: prírodovedeckú, inžiniersku, lekársku a obchodnú.


ETH Zurich 

ETH je jednou z najprestížnejších európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti chémie, fyziky, elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Je členom IDEA League. Inštitút získal viac ako 20 Nobelových cien, vrátane objavu fyziky Alberta Einsteina. V súčasnosti je asi 35 % študentov inštitúcie cudzincov.


UCL (University College London) 

UCL bola prvou univerzitou vo Veľkej Británii, ktorá prijímala študentov bez ohľadu na rasu, triedu a pohlavie. S 21 800 študentmi je jednou z najväčších a najprestížnejších univerzít vo Veľkej Británii.


Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/ 

Vyberte si maximálnu bezpečnosť a pohodlie s ideálnym cestovným poistením!