Pozor na podvodníkov! Klienti boli kontaktovaní ľudmi, ktorí sa falošne vydávajú za zamestnancov spoločnosti AXA. Ďalšie informácie, čo robiť v prípade podozrenia, nájdete tu.

Kultúra arabského sveta


Arabská kultúra je vzdialená európskej kultúre, zvykom a normám. Je rozdielna od zvykov, ktoré poznajú Európania, avšak pochopiť mimoeurópsku kultúru nie je vôbec ťažké. Ak cestujeme do arabskej krajiny, určite sa oplatí zistiť čo je v danej krajine akceptované a čo naopak nie je, aby sme nevzbudili rozruch a nikoho neurazili. 

Po prvé: čo sú arabské krajiny? 

Arabské kraje siahajú od Maroka po severnú Afriku a odtiaľ až po Perzský záliv. Tento región je známy aj ako región MENA (Blízky východ a severná Afrika). Arabský svet pozostáva z 22 krajín: Alžírsko, Bahrajn, Komory, Džibutsko, Egypt, Líbya, Irak, Sýria, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Tunisko, Sudán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Palestína, Katar, Somálsko, Mauretánia , Omán, Maroko a Jemen.

Pozdravy a stretnutia 

Ľudia na Blízkom východe sú flexibilní, pokiaľ ide o časy stretnutí, meškanie nepovažujú za prejav neúcty. V arabskej kultúre si muži pri pozdrave podávajú ruku, avšak nikdy by sme sa nemali pokúšať podať si ruku s arabskou ženou, pokiaľ nepodáva ruku ako prvá. 

Obliekanie 

Pravidlá a zvyky obliekania sa v jednotlivých arabských krajinách líšia, ale napríklad v niektorých z krajinách obe pohlavia nosia národný odev a ženy musia nosiť hidžáb, závoj alebo burku, ako aj oblečenie, ktoré zakrýva obrysy ich tela. V iných oblastiach je však rozdiel medzi arabským oblečením a oblečením západného štýlu len malý rozdiel. Kvôli rešpektu by sme sa ale mali vždy obliekať do šiat, ktoré zakrývajú ramená a ruky. Krátke nohavice a topy bez rukávov sa smú nosiť len na pláži, nie sú akceptované pri prehliadke pamiatok alebo na náboženských miestach. 

Stravovacie návyky 

Dôležitým pravidlom arabského náboženstva je, že ľudia nejedia bravčové mäso, mäsožravé zvieratá a morské živočíchy bez šupín. Alkohol je zakázaný vo väčšine arabských krajín. Všetky skonzumované zvieratá sú zabíjané podľa islamských pravidiel. Baranina je najobľúbenejší druh mäsa. V súlade s arabskou kulinárskou kultúrou a životným štýlom je hosťom vždy ponúkané občerstvenie, čaj alebo káva a považuje sa za neslušné odmietnuť tieto ponuky, pretože tým, že im ponúkajú jedlo a nápoje, prejavujú priateľstvo a úctu svojim hosťom.

Ľavá ruka 

Pre ľavákov môže byť cestovanie v arabskom svete ťažšie ako pre pravákov. Ak je to možné, nedotýkajte sa nikoho a ničoho ľavou rukou. V prípade potreby je dovolené niečo prijať oboma rukami, nikdy však nie len ľavou! Tento zvyk existuje, pretože podľa islamu je ľavá ruka považovaná za nečistú a je vyhradená na osobnú hygienu. 

Domov na ľavej strane 

Pre Arabov je súkromná sféra veľmi dôležitá a vzťahuje sa aj na spôsob výstavby domov: existujú oblasti určené pre návštevníkov a oblasti, kam hostia nikdy nie sú pozývaní. Pre udržanie dobrých vzťahov je dôležité dbať na vhodné správanie: vždy vstať, keď niekto vstúpi do miestnosti, rešpektovať privátne priestory domu, neoslovovať ženy skôr, ako ich niekto predstaví a ak nie sú v miestnosti, v žiadnom prípade sa na ne nepýtajte. Je zvykom najprv odmietnuť ponúkané občerstvenie a nápoje a potom ich prijať, ale v žiadnom prípade ich neodmietnuť úplne, pretože sa to považuje za neúctivé a nikdy by sme nemali zostať dlhšie, ako je potrebné; odíďte hneď po jedle!

Iné návyky 

Rodina je v centre cti, oddanosti a povesti. V arabskej a islamskej kultúre je muž vždy hlavou rodiny bez výnimky. Pri uzatváraní obchodu by ste mali vždy potriasť rukou mužom, s ktorými obchodujete, ale dávajte si pozor, aby ste ich nestlačili príliš silno, pretože to sa už považuje za neúctivé. Pred obchodovaním s Arabmi je veľmi dôležité vybudovať si rešpekt a dôveru.
 

Ak cestujete do arabskej krajiny a pred odletom ste sa oboznámili so základnými kultúrnymi pravidlami, tak ďalšou položkou na vašom zozname by malo byť uzatvorenie cestovného poistenia, aby ste sa v cudzej krajine nemuseli obávať nečakaných nehôd! 
 

[Error loading the WebPart 'AA_StructuredData_FAQ' of type 'AA-StructuredData-FAQ']
[Error loading the WebPart 'AA_StructuredData_Article' of type 'AA-StructuredData-Article']