Podmienky na potápanie


Potápanie môže byť dobrodružné a vzrušujúce, rovnako ako akýkoľvek iný šport. Treba však spomenúť, že nejde o bezrizikovú aktivitu. Pre ponor pod vodu potrebujeme mať primerané vzdelanie a dobré znalosti. V našom článku sme zhromaždili niekoľko informácií o tom, čo je potrebné na začatie kurzu a možnosť potápať sa.

Minimálny vek na potápanie je 10 rokov, pričom dieťa musí na výcviku sprevádzať rodič. Osoba staršia ako 12 rokov môže absolvovať požadovaný kurz bez sprievodu. Osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré úspešne absolvujú výcvik, získajú kvalifikáciu PADI Junior Open Water Diver, ktorú je možné po dovŕšení 15 rokov zmeniť na kvalifikáciu PADI Open Water Diver.

Jedným z bezpečnostných opatrení je vyplnenie krátkeho dotazníka pred začatím kurzu. Dotazník pozostáva z otázok o zdravotnom stave, a problémoch, ktoré by potencionálne predstavovali problém pri potápaní. Ak nejaké problémy máme, musíme sa preventívne poradiť s lekárom, ktorý musí podpísať lekársky formulár potvrdzujúci, že sme spôsobilí na potápanie. V niektorých výcvikových strediskách miestna legislatíva vyžaduje, aby všetci študenti potápania absolvovali pred začatím kurzu lekársku prehliadku.

Pred absolvovaním kurzov musia záujemcovia predviesť vodné zručnosti inštruktorovi. Je nutné preplávať 200/300 metrov s maskou, plutvami a šnorchlom. Zvyčajne na to nie je žiadny rovinný čas a môžeme plávať štýlom podľa vlastnej preferencie. Okrem toho musíme 10 minút plávať na hladine alebo šliapať vodu, tiež spôsobom, ktorý si zvolíme.

Existuje mnoho asistenčných technológií, ktoré umožňujú ľuďom s rôznym telesným postihnutím splniť spomínané požiadavky. Paraplegici, osoby po amputácii a iné postihnuté osoby tiež často získavajú certifikáciu PADI Open Water Diver.

Videá, multimediálne balíčky a učebnice pomáhajú študentom zaujímajúcim sa o potápanie získať vedomosti. Poďme na to! Ako prvý krok môžeme potápanie bližšie spoznať pomocou skúšobného ponoru.

K tomu všetkému je podmienkou k potápaniu sa existencia spoľahlivého cestovného poistenia, ktoré spĺňa všetky naše potreby!