Buďte obozretní a dávajte si pozor na podvodníkov


Dávajte si pozor, s kým komunikujete. Môže sa stať, že sa niekto bude falošne vydávať za zamestnanca AXA.

Pokiaľ na takú osobu narazíte, dajte nám prosím vedieť. Záležitosť prešetríme a v prípade potreby proti takej osobe zakročíme.

 

Ak ste vykonali finančnú transakciu, bezodkladne informujte svoju banku a miestnu políciu.

Radi by sme vás požiadali, aby ste:
1. Zaslali na e-mailovú adresu brand.protection@axa.com v prílohe kópiu kompletnej komunikácie medzi vami a osobou, s ktorou ste boli v kontakte v súvislosti s nahláseným prípadom.
2. Ak ste ochotní, zašlite nám prosím podrobnosti o finančnej transakcii (údaje o výške platby, príjemcovi a dátume úhrady).

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť ako pomoc pre objasnenie a odhalenie prípadného podvodu.