Otázky a odpovede
Vyberte si produkt, čo vás zaujíma

Vyberte si fáze poistenie

Na čo máte dotaz

Cestovne poistenie
Zdravotné poistenie cudzincov
Aké sú varianty poistenia pre cudzincov?
Toto poistenie ponúkame v dvoch variantoch, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb:
  • Nutná a neodkladná starostlivosť – poistenie pokrýva nevyhnutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu, hospitalizáciu v nemocnici, ambulantne predpísané lieky, ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov, prepravu do zdravotníckeho zariadenia, repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných pozostatkov do materskej krajiny poisteného.
  • Komplexné poistenie – poistenie pokrýva ambulantnú starostlivosť, ústavnú a liečebnú starostlivosť (vrátane diagnostickej, preventívnej, pohotovostnej a dispenzárnej starostlivosti), záchrannú službu, dopravu chorého a poskytnutie ambulantne predpísaných liekov, repatriáciu poisteného alebo telesných pozostatkov poisteného. Ďalej tiež starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa zvoleného variantu.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE CUDZINCOV

 
Ako mám postupovať pri škodovej udalosti?
Pred každou návštevou lekára odporúčame kontaktovať našu asistenčnú linku. Telefónny kontakt budete mať k dispozícii na asistenčnej kartičke, ktorú vám pošleme na e-mail po prijatí platby za poistenie. Naši operátori sa s vami v prípade vzniku škody dohodnú na ďalšom postupe.
Aký je najvyšší limit poistného plnenia?
Celkový limit pri oboch typoch zdravotného poistenia je stanovený na 60 000 eur.
Idem na Slovensko pracovať, vzťahuje sa zdravotné poistenie cudzincov i na pracovný pobyt?
Áno, oba typy zdravotného poistenia kryjú turistické, študijné i pracovné pobyty na území Slovenska.
Môžem dostať zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?
Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení pred vznikom udalosti nezasielame.
Platí zdravotné poistenie cudzincov i na území Schengenského priestoru?
Oba typy poistenia platia na území Schengenského priestoru. Dĺžka jednotlivého pobytu mimo územia Slovenska u Komplexného zdravotného poistenia však nesmie presiahnuť 30 dní. 
Spĺňajú obe varianty zdravotného poistenia podmienky pre udelenie víza do SR?
Áno, naše zdravotné poistenie cudzincov spĺňa podmienky pre povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.
Vzťahuje sa poistenie i na tehotenstvo a pôrod?
Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti pokrýva iba komplikácie do 18. týždňa vrátane. Komplikácie po 18. týždni tehotenstva, pôrod, komplikácie rizikového tehotenstva i šestonedelie nie sú v poistení zahrnuté.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

  • vo variante Štandard zahŕňa starostlivosť v tehotenstve po 3-mesačnej čakacej lehote odo dňa začiatku poistnej doby a pôrod po uplynutí 8-mesačnej čakacej lehoty odo dňa začiatku poistenia.
  • Varianta Matka zahŕňa starostlivosť v tehotenstve i pôrod bez čakacích lehôt, pričom je súčasťou i prípadná ďalšia popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca. Pokiaľ je Komplexné zdravotné poistenie uplatnené na území Schengenu mimo SR, platia preň rovnaké podmienky ako pri poistení Nutnej a neodkladnej starostlivosti.