Úvodná stránka > O nás > Společenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť AXA ASSISTANCE vystupuje na trhu ako spoločensky zodpovedná firma tým, že sa aktívne zapája do niekoľkých charitatívnych činností a túto činnosť sa snaží neustále rozvíjať a prehlbovať. Dlhodobo spolupracuje so združením Pes pomôže, kde je zreteľné prepojenie cieľov oboch spoločností, a tým je účinná a kvalitná asistencia tým, ktorí ju potrebujú. Ďalej každoročne z iniciatívy zamestnancov AXA ASSSISTANCE vychádzajú námety na jednorazové charitatívne akcie s ohľadom na súčasné dianie.