Úvodná stránka > Rady a tipy > Pre cestovateľov > Lekárska a cestovná asistencia

Lekárska a cestovná asistencia

Vďaka medzinárodnej sieti pobočiek a operačných stredísk pomáha naša asistenčná služba v akomkoľvek mieste na svete. Naši profesionálni operátori sú k dispozícii 24 hodín denne. Samozrejmou súčasťou tímu sú i profesionálni lekári s dlhodobou praxou v odbore cestovnej medicíny.

Pred turistickou sezónou uskutočňujeme pravidelný kontakt s lekárskymi zariadeniami v najfrekventovanejších turistických destináciách. Vďaka tomu sú s nimi aktualizované procedúry a postupy ošetrení a ich bezhotovostné úhrady.

Základný rozsah lekárskej asistencie:

  • vyhľadanie vhodného lekárskeho zariadenia
  • vybavenie platby za náklady na liečbu v zahraničí
  • kompletná likvidácia poistných udalostí
  • zaistenie návratu do vlasti leteckou alebo pozemnou ambulanciou
  • komunikácia s blízkymi príbuznými
  • zaistenie nevyhnutnej liečby
  • návrat neplnoletých detí späť do vlasti
  • zaistenie prekladateľa
  • prevoz ďalších poistených osôb
  • prevoz domácich zvierat domov
  • organizácia predĺženia pobytu
  • poradenstvo týkajúce sa lokálne najlepšej dostupnej lekárskej starostlivosti.

Základný rozsah cestovnej asistencie:

  • predcestovné prípravy (informácie o vízach, očkovaní, cudzích menách atď.)
  • lekárske informácie (napr. pre rizikových pacientov)
  • asistencia pri omeškaní letu:
    • ubytovanie v hoteli
    • organizácia náhradného letu
  • asistencia pri strate batožiny:
    • miestne formality
    • náhrady batožiny a zabezpečenie nevyhnutných potrieb
    • pomoc s náhradou cestovných dokumentov (letenky, pas atď.)
    • pôžička hotovosti, ak boli peniaze stratené, alebo ak sa cestovná kancelária stala nesolventnou (neschopnou platiť).