Poistenie
storna cesty

Ochrana pred storno poplatkami
O poistení
O poistení
Tešíte sa na vysnívanú dovolenku, ale musíte ju z vážnych dôvodov zrušiť?
S našim poistením storna cesty sa nemusíte obávať – vymerané storno-poplatky za vás zaplatíme.

Podrobnejšie informácie

  • účinná ochrana proti neočakávanému zrušeniu cesty zo strany klienta
  • dá sa uzatvoriť najneskôr 15 dní pred plánovaným dátumom odjazdu
  • v prípade uzatvorenia na opakované cesty platí pre všetky cesty uhradené a uskutočnené v dobe platnosti poistenia
  • pokrýva stornovacie poplatky, ktoré požaduje cestovná kancelária alebo dopravca pri zrušení cesty pred vycestovaním
  • cestu je možné zrušiť pred vycestovaním iba zo zvlášť závažného dôvodu (napr. úmrtie rodinného príslušníka alebo osoby cestujúcej spoločne s poisteným, ich hospitalizácia alebo pripútanie na lôžko následkom závažného ochorenia alebo úrazu; škody na majetku väčšej ako 8 000 €)
  • pokrýva náklady na spiatočnú cestu v prípade predčasného ukončenia začatej cesty zo zvlášť závažného dôvodu, ktorý nastane na území Slovenskej republiky
  • zahŕňa tiež kompenzáciu za každý deň nevyužitej dovolenky, ak ju poistený musel z vážnych dôvodov predčasne ukončiť
 
POISTENIE STORNA CESTY
LIMITY
Poistenie storna cesty
reálne náklady do výšky zaplatenej čiastky, maximálne 20 000 €,
spoluúčasť 10 %
Poistenie nevyužitej dovolenky
25 € za každý deň; max. 200 €
Poistenie predčasného návratu
reálne náklady na spiatočnú cestu
Zmeškanie odjazdu
reálne náklady, spoluúčasť 10 %