Pripoistenie
predčasného návratu

Menej starostí pri zrušení dovolenky
O poistení
O poistení
Poistenie vás chráni pred predčasným ukončením vašej zahraničnej dovolenky zo závažných dôvodov a prináša vám finančné odškodnenie za nevyužitú dovolenku.

Podrobnejšie informácie

  • v prípade, že si zvolíte toto pripoistenie, bude platiť pre všetky cesty uhradené a uskutočnené v dobe platnosti poistenia
  • cestu je možné zrušiť iba z obzvlášť závažného dôvodu, ktorý nastane na území Slovenskejrepubliky (napr. úmrtie alebo hospitalizácia rodinného príslušníka, škoda na majetku väčšia ako 8 000 EUR)
  • pokrýva náklady na spiatočnú cestu v prípade predčasného ukončenia začatej cesty zo zvlášť závažného dôvodu
  • zahŕňa aj kompenzáciu za každý deň nevyužitej dovolenky, pokiaľ ju poistený musel z vážnych dôvodov predčasne ukončiť
 
POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU
LIMITY
Poistenie nevyužitej dovolenky
25 € za každý nevyužitý deň, max. do limitu 200 €
Predčasný návrat
reálne náklady na cestu do SR