Pripoistenie
pre prácu a štúdium

Pracujte alebo študujte v zahraničí bez starostí
O poistení
O poistení
Chystáte sa pracovne do zahraničia, alebo sa chystáte v zahraničí študovať? Toto pripoistenie vám zaistí účinnú ochranu pred nepríjemnými situáciami pri práci alebo štúdiu v zahraničí!

Podrobnejšie informácie

  • vzťahuje sa na zdravotné udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s pracovnou činnosťou alebo štúdiom
  • rozširuje krytie štandardného poistenia programu Komfort a Excelent
  • práca je podnikateľská činnosť, výkon povolania, alebo zárobková činnosť administratívneho alebo manuálneho charakteru
  • štúdium je platená alebo neplatená zahraničná stáž za účelom vzdelávania, výmenný študijní pobyt, platený študijní pobyt
 
POISTENIE PRÁCE A ŠTÚDIA
Excelent
Komfort
Reference
Poistenie liečebných výdajov
 
 
 
Celkový limit
20 000 000 €
200 000 €
-
– repatriácia a transporty
reálne náklady do celkového limitu
reálne náklady do celkového limitu
-
– zuby – dielčí limit
500 €
400 €
-
zásah horskej služby pri poistnej udalosti
reálne náklady do celkového limitu
reálne náklady do celkového limitu
-
– návšteva rodinného príslušníka – doprava
reálné náklady do celkového limitu
reálné náklady do celkového limitu
-
– návšteva rodinného príslušníka – ubytovanie – čiastkový limit
200 € / noc; max. 10 nocí
150 € / noc; max. 10 nocí
-
Úrazové poistenie
 
 
 
Smrť úrazom
20 000 €;
10 000 €;
-
– Trvalé následky úrazu
40 000 €
20 000 €
-