Pripoistenie
chronických ochorení

Dlhodobá liečba bez starostí
O poistení
O poistení
Dlhodobo liečené ochorenie predstavuje jedno z najväčších rizík, ktoré sa v zahraničí prejavuje najčastejšie. Buďte na túto skutočnosť pripravení s naším pripoistením chronických ochorení a nenechajte sa ničím zaskočiť. Ochránime vás pred nečakaným zhoršením chronického ochorenia.

Podrobnejšie informácie

  • převezmeme náklady na neodkladná ošetření a léčení v zahraničí, jež souvisejí s chronickým onemocněním. Zahrnuto je i ambulantní ošetření chirurgického zákroku, k němuž došlo 30 dní před počátkem cesty
  • kryje pojištění léčebných výloh o krytí nákladů spojených se zhoršením chronického onemocnění, pokud došlo za posledních 12 měsíců ke změně vašeho zdravotního stavu
  • stabilizovaná chronická onemocnění jsou součástí základního cestovního pojištění
  • zahrnuje úhradu akutní a neodkladné léčby nezbytné ke stabilizování vašeho zdravotního stavu v případě zhoršení
  • nezahrnuje léčbu tuberkulózy, léčbu pacientů indikovaných k orgánové transplantaci, léčbu rakoviny, inzulinoterapii a léčbu chronické ledvinné nedostatečnosti, kromě poskytnutí první pomoci
  • nezahrnuje léčbu chorob, kdy byla pojištěnému sdělena terminální diagnóza
 
POJIŠTĚNÍ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Excelent
Komfort
Reference
Pojištění léčebných výloh - celkový limit
500 000 000 Kč
2 500 000 Kč
-