Úvodná stránka > O nás > O AXA Assistance

O AXA ASSISTANCE

Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky vo viac než 30 krajinách sveta, pracuje pre ňu 6-tisíc zamestnancov, vybaví ročne viac než 9 miliónov asistenčných prípadov. Celkový obrat za rok 2009 presiahol 900 miliónov eur.

Na Slovensku poskytuje AXA ASSISTANCE svojím klientom produkty asistenčného poistenia. Zmyslom produktov AXA ASSISTANCE je uľahčiť život klientom, ich rodinám alebo firmám a pomôcť im riešiť ich každodenné problémy, najmä pri cestovaní, prevádzkovaní motorových vozidiel, pri haváriách v domácnosti alebo v oblasti právnych vzťahov či zdravia.

Pri poskytovaní služieb sa zameriava najmä na operatívnosť, jednoduchosť a komfort klienta. Klient AXA ASSISTANCE dostáva poistné plnenie spravidla vo forme služieb pri zavolaní na asistenčnú linku. Pracovníci asistenčnej služby sú k dispozícii 24 hod. denne. Dôraz je kladený na efektivitu riešenia aj na individuálny a ústretový prístup ku každému zákazníkovi.

Vďaka medzinárodnej sieti pobočiek a operačných stredísk ponúka AXA ASSISTANCE pomoc v akomkoľvek mieste na svete.

Skupina AXA

AXA ASSISTANCE je súčasťou AXA Group, jednej z najväčších poisťovacích skupín na svete. AXA je celosvetovým lídrom v oblasti finančného zabezpečenia. Podnikanie skupiny AXA je geograficky diverzifikované a hlavné podniky sa zameriavajú na západnú Európu, Severnú Ameriku a Ďaleký východ. Celkovo spravuje 1,32 bilióna eur. Kmeňové akcie AXA sú registrované a obchodované pod symbolom AXA na parížskej burze cenných papierov. Americké depozitné akcie AXA sú takisto registrované na newyorskej burze NYSE pod symbolom AXA.