Homepage > O nás > Informácie > ZAUJÍMAVOSŤ > AXA Assistance poskytla služby rádovo v miliónoch korún

ZAUJÍMAVOSŤ > AXA Assistance poskytla služby rádovo v miliónoch korún

Náklady na ošetrenie a transport klienta z južnej Ázie domov presiahli výšku 6 miliónov korún.
 
23. júna 2015

Náhlé onemocnění a ošetření v zahraničí představuje stále jednu z nejčastějších situací při cestování do ciziny. Mnoho lidí si neuvědomuje závažnost, kdy se náklady za ošetření mohou vyšplhat až do astronomických částek. Právě z tohoto důvodu by při cestování nemělo být zapomínáno na kvalitní a komplexní cestovní pojištění.
 
Náhle ochorenie a ošetrenie v zahraničí predstavuje stále jednu z najčastejších situácií pri cestovaní do cudziny. Mnoho ľudí si neuvedomuje závažnosť, keď sa náklady za ošetrenie môžu vyšplhať až do astronomických súm. Práve z tohto dôvodu by sa pri cestovaní nemalo zabúdať na kvalitné a komplexné cestovné poistenie.
 
„V apríli 2015 došlo z veľmi závažných zdravotných dôvodov k hospitalizácii nášho klienta v Indonézii. Ihneď sme začali spoluprácu s tamojšou nemocnicou pre poskytnutie maximálnej podpory. Zdravotný stav klienta sa však naďalej zhoršoval a vybavenie indonézskej nemocnice prestávalo byť dostačujúce na zaistenie odbornej lekárskej starostlivosti. Z vlastnej iniciatívy sme ho preto transportovali leteckou ambulanciou do nemocnice v Singapure, kde bolo možné poskytnúť mu adekvátnu liečbu. Po stabilizovaní zdravotného stavu a preložení klienta z jednotky intenzívnej starostlivosti na štandardné oddelenie sme okamžite vyhľadali patričné zariadenie v ČR a zaistili prevoz business triedou späť domov. Pre hladký priebeh repatriácie bol na transport zo Singapuru do Českej republiky vyslaný i jeden z našich lekárov so zdravotnou sestrou. Po celý čas riešenia prípadu sme zostávali tiež v kontakte s rodinou klienta, ktorú sme informovali o jednotlivých krokoch,“ vysvetľuje prípad uplatnenia cestovného poistenia AXA Assistance Marian Jovič, vedúci oddelenia lekárskej asistencie.
 
„Celkové náklady, ktoré boli vynaložené na poskytnutie lekárskej starostlivosti, lieky a transporty prekročili hranicu šiestich miliónov korún. Vďaka neobmedzenému krytiu liečebných výdavkov bolo všetko pokryté z nášho cestovného poistenia,“ dodáva Jovič.
 
Prípadov, keď sa na poistenie do zahraničia pri výjazdoch mimo republiky zabúda (či už u jedincov, alebo v skupine), je podľa štatistík stále veľmi mnoho. V dnešnej dobe je preto dôležité nehľadieť iba na cenu poistenia, ale na ďalšie aspekty, ktoré sú v prípade vzniku udalosti tými najdôležitejšími. Medzi také by malo byť zahrnuté práve neobmedzené krytie liečebných výdavkov, vysoká hranica limitov pri ostatných rizikách alebo kvalitné asistenčné služby. „Veľmi často sa stretávame so situáciami, keď si jedinci neuvedomujú náklady za jednotlivé úkony, ktoré sú v prípade ohrozenia života vykonané, a predovšetkým kvalitu asistenčnej podpory. Pri uzatváraní poistenia je preto dôležité dbať nielen na rozsah a krytie jednotlivých rizík, ale aj na to, u koho sa poisťujete. Pre niekoho drobnosť, ktorá však vo finále môže ovplyvniť vašu dovolenku i zdravie,“ doplňuje Jaroslav Holý, vedúci oddelenia marketingu.

Letecká ambulance, která v případě závažného onemocnění umožňuje převoz klienta do adekvátního zdravotnického zařízení.
Priestor letecké ambulancie, ktorá v prípade závažného ochorenia umožňuje prevoz klienta.