Homepage > O nás > Informácie > NOVINKA V POISTENÍ POTÁPANIA - LETO 2012

NOVINKA V POISTENÍ POTÁPANIA - LETO 2012

S platnosťou od 1.6.2012 sme rozšírili ponuku pripoistenia športov o potápanie.
 
Odlišne od VPP časti I, článku 12 Výklad pojmov, sme rozšírili zoznam Bežných, Rizikových aj extrémnych športov o potápanie s dýchacím prístrojom a to nasledovne:
 
1. do Bežných športov sme zahrnuli potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom, alebo bez inštruktora, ale len za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu (oprávnenia) prevádzkovať danú aktivitu
 
2. do Rizikových športov sme zahrnuli potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou do 40 metrov s inštruktorom, alebo bez inštruktora, ale za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu (oprávnenia) prevádzkovať danú aktivitu.
 
3. do extrémnych športov sme zahrnuli potápanie s použitím dýchacieho prístroja do hĺbky väčšej ako 40 metrov, ale len za predpokladu, že osoba je držiteľom potrebného certifikátu (oprávnenia) prevádzkovať danú aktivitu, zoznam extrémnych športov je rozšírený aj o potápanie so žralokmi.