Zdravotné poistenie pre cudzincov na Slovensku


iStock-1357028156.jpgSlovensko je v zahraničí obľúbená krajina, do ktorej sa cudzinci radi vydávajú nielen na kratšie turistické návštevy, ale aj za prácou alebo štúdiom. Aby ste si mohli bez starostí užívať všetky výhody pobytu v SR, obstarajte si cestovné poistenie pre cudzincov, ktoré predstavuje najnutnejšiu starostlivosť pri kratších pobytoch i komplexné poistenie po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

Nezáleží na tom, či plánujete na Slovensku dlhodobo pracovať alebo študovať – s dvoma typmi zdravotného poistenia pre cudzincov od poisťovne AXA o vás bude po zdravotnej stránke dobre postarané. A čo je z administratívneho hľadiska dôležité, obe tieto varianty uznáva Cudzinecká polícia SR ako poistenie, ktoré spĺňa podmienky na udelenie víza.

Prvou možnosťou je Neodkladná starostlivosť, ktorá je určená cudzincom s plánovaným pobytom na Slovensku po dobu maximálne 90 dní a žiadajúcim o krátkodobé vízum alebo chcú v SR zostať dlhšie ako 90 dní a žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt. Toto zdravotné poistenie postačí v prípade, že podávate žiadosť o vízum na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

Druhým typom poistenia pre cudzincov od AXA je Komplexné zdravotné poistenie. Pre neho sa rozhodnite v prípade, keď žiadate o dlhodobé vízum / dlhodobý pobyt alebo o ich predĺženie. Toto zdravotné poistenie je nevyhnutné, pokiaľ o ne cudzinec žiada na území SR.