Rodinné ročné cestovné poistenie


Celoročné cestovné poistenie pre cesty do zahraničia pre vás a vaše deti – či už cestujete spoločne alebo oddelene. To všetko v rámci jedného poistného programu.

Prečo sa odporúča uzavrieť rodinné cestovné poistenie?
■ Zvýhodnená sadzba - pre individuálne cestovné poistenie
■ poistenie celej rodiny - 2 dospelí + všetky maloleté osoby
■vzťahuje sa na všetky cesty členov rodiny - bez ohľadu na to, či cestujú spoločne na konkrétnu cestu
■ platí celoročne - nie je nutné uzatvárať poistenie novo na každú cestu
■ v cene je zahrnutý neobmedzený počet ciest - bez ohľadu na to, koľkokrát a ktorý člen rodiny počas roka cestuje

A kto presne môže byť poistený?
■ dve dospelé osoby - nielen vy, ale aj váš manžel/manželka alebo partner/partnerka žijúca s vami v spoločnej domácnosti podľa zákona o registrovanom partnerstve a: ■ maloleté dieťa, ktorého zákonným zástupcom je jeden z poistených dospelých.