Právne informácie a riešenia sporov


Podmienky používania

Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce ustanovenia a podmienky. Vstupom na túto internetovú stránku a na všetky ďalšie stránky potvrdzujete, že ste srozumněn/a a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania as právnymi informáciami spojenými ako s touto internetovou stránkou, tak s ktorýmkoľvek materiálom na nej. Ak nesúhlasíte s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie, nevstupujte na túto internetovú stránku, ani na akékoľvek nadväzujúce stránky (ďalej "Stránka").
 

Copyright

Všetky materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii, sú predmetom autorského práva AXA Group a/alebo ich priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností (ďalej spoločne uvádzaný ako "AXA Group"). Autorské práva tretích strán sú vyhradené. Uvedený materiál je voľne prístupný iba pre prezeranie. v prípade kopírovania tohto materiálu alebo ktorejkoľvek jeho časti v akejkoľvek písomnej či elektronickej podobe musí byť uvedený jasný odkaz na AXA Group. Ďalšie šírenie tohto materiálu je navyše podmienené výslovným súhlasom AXA Group. Pred ďalšími krokmi si prosím prečítajte podmienky používania tejto stránky a dôležité právne informácie.
 

Mimosúdne riešenie sporov

Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu je možné využiť platformu pre mimosúdne riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers