Pozor na podvodníkov! Klienti boli kontaktovaní ľudmi, ktorí sa falošne vydávajú za zamestnancov spoločnosti AXA. Ďalšie informácie, čo robiť v prípade podozrenia, nájdete tu.

Postup pri podávaní žiadosti o pas


Vybavenie si nového cestovného dokladu nie je vôbec žiadna zložitá úloha ak vieme kam máme ísť a čo od nás budú vyžadovať.

Pri občanovi mladšom ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného dokladu jeho zákonný zástupca.

Občan mladší ako 18 rokov podáva žiadosť osobne. Až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (dosiahnutia plnoletosti) musí pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu. Každý občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu na oddelení dokladov je potrebné:

  • občiansky preukaz, ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie alebo potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, štátne občianstvo je taktiež možné preukázať platným cestovným pasom SR. 

  • ďalší matričný doklad (napr. sobášny list, rodný list), ak došlo k matričnej udalosti, 

  • doklad vydaný Osobitnou matrikou, ak došlo k matričnej udalosti (svadba, narodenie) mimo Slovenskej republiky,

  • skôr vydaný cestovný pas SR,

  • nie je potrebné doniesť si fotografiu

  • správny poplatok

O tom, v akom stave spracovania sa nachádza vaša žiadosť, sa môžete jednoducho informovať prostredníctvom internetu na stránke Ministerstva vnútra SR. Zadaním čísla žiadosti do systému, budete informovaní, či je doklad pripravený na odovzdanie.

 

Nech sa už vyberieme do ľubovoľnej fascinujúcej destinácie, nezabudnite si uzatvoriť to správne cestovné poistenie na dovolenku bez starostí.
 

[Error loading the WebPart 'AA_FAQArticle' of type 'AA-FAQArticle']
[Error loading the WebPart 'AA_StructuredData_Article' of type 'AA-StructuredData-Article']