Pozor na podvodníkov! Klienti boli kontaktovaní ľudmi, ktorí sa falošne vydávajú za zamestnancov spoločnosti AXA. Ďalšie informácie, čo robiť v prípade podozrenia, nájdete tu.
 

​Cestovné náhrady: ako to funguje?


Vždy sa môžu vyskytnúť neočakávané udalosti, ktoré znemožnia uskutočnenie rezervovanej a zaplatenej cesty. Málokto však vie, ako a v ktorých prípadoch môže požiadať o vrátenie zaplatenej sumy.

Cestovne-nahrady-ako-to-funguje-(1).jpegAk chcete mať istotu, že sa vám vrátia peniaze, ktoré ste za cestu zaplatili, je dobré rezervovať si dovolenku v cestovnej kancelárii, pretože podľa zmluvy je povinná uhradiť vám všetky náklady na cestu alebo ich časť. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité vedieť, ktorú cestovnú kanceláriu využiť na zorganizovanie dovolenky, pretože ak si objednáte neoficiálnu spoločnosť, nielenže môžete prísť o peniaze, ale môžete aj uviaznuť v cudzej krajine. Preto je dobré zostať pri výbere cestovnej kancelárie podozrievavý a dvakrát si overiť, či jej môžete dôverovať, ak sa nechcete dostať do problémov.

Ak si vyberieme poskytovateľa, ktorý nie je klasifikovaný a nemá licenciu od štátnej agentúry, riskujeme, že v prípade akýchkoľvek zmien nebudeme môcť odstúpiť od zmluvy, že nám nebudú vrátené zaplatené peniaze a že o tieto peniaze úplne prídeme. V takýchto prípadoch nie sme chránení ochranou spotrebiteľa, pretože sme nepodpísali zmluvu s registrovanou cestovnou kanceláriou. Preto sa oplatí vyhľadať cestovnú kanceláriu v príslušnom zozname na webovej stránke Úradu vlády Budapešti, aby sme mali istotu, že si vyberáme štátom licencovanú, oficiálne registrovanú cestovnú kanceláriu. Na tejto stránke sa nachádza aj zoznam cestovných kancelárií, ktorým bola na rok zakázaná činnosť z dôvodu nejakého porušenia alebo zneužitia, takže si môžete overiť, či je vami vybraná cestovná kancelária spoľahlivá.

Výberom spoľahlivej cestovnej kancelárie si okrem iného zabezpečíte, že môžete odstúpiť od zmluvy a získať späť peniaze aj s úrokmi, ak poskytovateľ služieb vykoná zmeny. Je však dôležité poznamenať, že existujú prípady, keď sú aj oficiálne cestovné kancelárie zákonom oslobodené od povinnosti vyplatiť náhradu škody. Ide o situácie vyššej moci (napríklad štrajk na letisku) alebo situácie, keď podmienky zmluvy nie je možné splniť bez nášho zavinenia (napríklad zmeškáme let alebo zaplatený program). V týchto prípadoch nám cestovná kancelária nie je povinná vyplatiť náhradu, ale napriek tomu je povinná nám pomôcť, ak to potrebujeme, preto by sme sa od nej nemali hneď odstrihnúť, ak sa ocitneme v takejto situácii.

Všetky zákony týkajúce sa cestovných kancelárií nájdete aj na webovej stránke Asociácie maďarských cestovných kancelárií, kde si môžete vždy overiť, aké predpisy vás v určitých situáciách chránia. Keď ste si vybrali cestovnú kanceláriu a myslíte si, že je spoľahlivá, nenechajte sa odradiť, pretože je potrebné urobiť jeden veľmi dôležitý krok: uzatvoriť cestovnú zmluvu. Pred podpisom zmluvy si veľmi pozorne pozrite, čo zmluva zahŕňa, k čomu vás zaväzuje a od čoho cestovnú kanceláriu oslobodzuje, a nebojte sa ozvať, ak niečo nie je v poriadku. Skontrolujte, či celková suma už zahŕňa dane a clá alebo iné podobné výdavky, pretože nechcete, aby ste ich museli platiť neskôr.

Keď si kúpime cestovný balík, chránia nás pravidlá Európskej únie na ochranu spotrebiteľa: máme jasne vymedzené práva od okamihu rezervácie až do konca cesty. Máme právo dostať presné informácie o službe a podmienkach pred uzavretím zmluvy a cestovná kancelária je tiež zodpovedná za výkon cestovných služieb. Tieto práva máme pri všetkých balíkoch cestovných služieb, ale čo ak z nejakého dôvodu nemôžeme ísť na zájazd?

Ak z nejakého dôvodu nemôžeme ísť, máme dve možnosti:

  • môžeme zájazd previesť na niekoho iného, pričom sa platí minimálny poplatok za prevod,
  • v krajnom prípade môžeme zájazd zrušiť a v takom prípade, v závislosti od toho, ako blízko je dátum zrušenia zájazdu k dátumu odchodu, vám môžeme odpočítať určitú sumu z kúpnej ceny. 

Čo však v prípade, ak sa rozhodneme zájazd nezrušiť? Ak cestovná kancelária zájazd z nejakého dôvodu zruší, vždy môžeme očakávať vrátenie peňazí a v niektorých prípadoch aj kompenzáciu, takže sa nemusíme obávať, že prídeme o zaplatené peniaze.

Okrem toho, ak sa zájazd nemôže uskutočniť z iného osobitného dôvodu, napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy v oblasti, do ktorej chcete cestovať, cestovná kancelária môže zájazd zrušiť. V takom prípade sa peniaze vrátia, ale nevyplatí sa žiadna náhrada, a ak v takomto prípade zájazd zrušíme, môžeme tak urobiť bez storno poplatku.

Môže nastať aj prípad, že cestovná kancelária z nejakého dôvodu zvýši cenu zájazdu, ale len vtedy, ak dôjde k špecifickému zvýšeniu nákladov na služby, napríklad ceny paliva alebo výmenného kurzu. Aj v tomto prípade sme chránení uzatvorenou zmluvou, pretože ak zvýšenie ceny presiahne 8 % celkovej ceny zájazdu, zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia storno poplatku.

Nečakané udalosti vás môžu zasiahnuť nielen pred cestou, ale aj počas nej! Vždy si pred cestou uzatvorte cestovné poistenie, aby ste si mohli cestu pokojne užiť!

[Error loading the WebPart 'AA_FAQArticle' of type 'AA-FAQArticle']
[Error loading the WebPart 'AA_StructuredData_Article' of type 'AA-StructuredData-Article']