Konzulárna služba podľa krajiny


Počas cesty do zahraničia sa nám môže stať, že návrat domov z určitých dôvodov neprebehne hladko, alebo môžeme uviaznuť mimo krajiny na niekoľko dní. 

Keď zistíme, že nebudeme môcť cestovať domov, musíme o tom informovať príbuzných a následne navštíviť maďarský konzulát. Väčšina krajín má maďarský konzulát, kde môžeme dostávať priebežné informácie o aktuálnej situácii a môžeme mať poskytnutú pomoc pre uľahčenie pobytu v zahraničí. Medzitým sa konzulát podieľa na udržiavaní bezpečnosti. Ak sa stretneme so zdravotnými problémami, organizuje lekársku starostlivosť. V prípade finančných ťažkostí môžeme požiadať o konzulárnu pôžičku, ktorú je potrebné splatiť po návrate domov. 

Podrobný zoznam a informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke vlády. Konzulát je nám k dispozícii aj v prípade, že sme stratili pas, alebo bolo proti nám v danej oblasti začaté konanie. Presné detaily konzulárnej ochrany však určuje príslušný konzulárny úrad s prihliadnutím na možnosti danej krajiny, podľa potreby žiadateľa a oprávnenosti žiadosti.

Jednou z najdôležitejších podmienok pre pohodový výlet je výber správneho cestovného poistenia.