AXA Partners zostáva na stredoeurópskom trhu


Dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť AXA Partners (vrátane AXA Assistance) bude naďalej aktívne pôsobiť na trhoch strednej Európy, tj. hlavne na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Veľmi si vážime našu doterajšiu obchodnú spoluprácu a hodláme ju naďalej rozvíjať a zlepšovať.
 
Spoločnosť AXA Partners nie je súčasťou transakcie, na ktorej sa vo februári 2020 dohodla skupina AXA a rakúska skupina UNIQA (na Slovensku sa akvizícia týkala společnosti: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.d.s., a.s., AXA d.s.s., a.s. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko).
Toto spojenie nemá žiadny vplyv na partnerov či klientov našej firmy AXA Partners / AXA Assistance.
 
Poisťovňa UNIQA  je naším popredným a dlhodobým partnerom, s ktorým máme dobré obchodné vzťahy a budeme ďalej pokračovať v spolupráci.

Prezrite si sekciu pre partnerov.

AXA Partners
Share this article: