Pre motoristov - Francúzsko
Je nezákonné používať za jazdy mobilný telefón, ale pozor, vrátane slúchadiel hands free. Pred použitím telefónu musíte dokonca najprv vypnúť motor svojho vozidla, a to aj keď je zaparkované.
Viac informácií
Pre motoristov - Chorvátsko
Chorváti nainštalovali novú generáciu rýchlostných kamier vyvinutých pôvodne pre ruskú armádu a od augusta 2019 niekoľkonásobne zvýšili niektoré pokuty. V prepočte až 70 000 Kč môžete zaplatiť napríklad za prekročenie rýchlostného limitu 50 km/h, jazdu na červenú, odmietnutie testu na drogy alebo alkohol, šoférovanie pod vplyvom, šoférovanie bez platného vodičského preukazu a ďalšie. Polícia vám môže za priestupky po novom auto aj zabaviť.
Viac informácií
Pre motoristov - Nemecko
Detektory kamier sú zakázané. Pokiaľ sú súčasťou systému GPS, musí byť funkcia POI deaktivovaná.
Pokiaľ dôjdete k dopravnej zápche, musíte zastaviť tak, aby vznikol voľný pruh pre prejazd záchrannej služby. Ešte skôr, než vôbec nejaká ide. Pokuta 200 €.
Deti od 3 rokov do 150 cm nesmú byť prepravované na prednom sedadle ani v zádržnom systéme (autosedačke, podsedáku).
Viac informácií